Privacybeleid

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk.  U vindt hieronder dan ook een beschrijving van de gegevens die wij verzamelen en van de verwerking die we er van doen:

Quid Nunc Viator verzamelt volgende gegevens :

  • Voor de nieuwsbrief jouw voornaam, naam en e-mail adres. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de verzending van de nieuwsbrief. Je kan je op elk moment afmelden binnen de link op de e-mail of door het zenden van een e-mail naar info@quidnuncviator.be.
  • In het kader van e-mails die je ons zendt of die wij je zenden beschikken we uiteraard over jouw e-mail adres.  Ook hier kan je ons melden dat je graag hebt dat dit e-mail adres wordt verwijderd.  Stuur ons gerust een mail naar info@quidnuncviator.be mocht je dit willen.
  • Wie zich inschrijft op een activiteit geeft ook andere info op. Deze wordt centraal bewaard en enkel gebruikt in het kader van de activiteiten van Quid Nunc Viator.  De gegevens worden enkel binnen onze vzw gedeeld voor zover dit nodig is in het kader van de specifieke activiteit waaraan je deelneemt.  Ook zullen we deze nooit met derden delen tenzij dit nodig is voor de organisatie van een activiteit (vb. voor het boeken van kamers of vervoer, verzekering,…).  Ten vroegste één maand na het einde van een  activiteit kan je ook vragen alle gegevens te verwijderen door een e-mail te zenden naar info@quidnuncviator.be.
  • De vzw Quid Nunc Viator is lid van IJD –Jongerenpastoraal Vlaanderen-.  (https://www.kerknet.be/organisatie/ijd). Elke deelnemer van een activiteit binnen de vzw Quid Nunc Viator wordt automatisch gedurende de duurtijd van een activiteit + één maand lid van de vzw Quid Nunc Viator én gedurende één jaar ook van IJD.  Via IJD sluiten we een verzekering af. Hiervoor delen we met IJD uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.
  • Getuigenissen, foto’s, film, … We zijn uiteraard zeer dankbaar als we dit mogen gebruiken, maar we zullen dit enkel doen met jullie toestemming, en bij elke nieuwe activiteit kan je de keuze maken of je dit nog wil.
  • Mocht je hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet en contacteer ons op …. Jawel … info@quidnuncviator.be